Vyberte si oblast, kterou chcete změnit.
Váš vzkaz hned doručíme na správné místo. Havarijní situace se řeší okamžitě, v ostatních případech od nás dostanete odpověď do 30 dnů.
Petr Dolínek
náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy